Pompy infuzyjne - Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

Sprzęt i aparatura medycznaELMEDICA                       "Ludzkie zdrowie- nasza pasja..." 

POMPY INFUZYJNE


Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+

 
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+

Pompa dwustrzykawkowa AP24+ przeznaczona jest do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii i innych oddziałach.
Pompa infuzyjna AP24 posiada bardzo przyjazny system programowania parametrów infuzji z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i dawki, prędkości i czasu lub dawki i czasu.
prosta obsługa i wysoka niezawodność,
duży, czytelny wyświetlacz
możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji
duża liczba obsługiwanych typów strzykawek w zakresie pojemności 5 - 60 ml (powyżej 55)
automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki,
tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych,
tryb pracy „aneste” umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych,
tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową,
funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS,

system wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS)
rozbudowany system alarmów
wbudowana biblioteka leków
wbudowany system testów
komunikacja zewnętrzna w standardzie RS-232
możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML
możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szyniePompa infuzyjna Pompa infuzyjna medyczna:

W pracy przedstawiono wyniki kliniczne 20 pacjentów poddanych abdominoplastyce. Podgrupie tych pacjentów podano system przeciwbólowy, który zapewnia ciągły wlew leku nienarkotycznego bezpośrednio do rany chirurgicznej w celu zmniejszenia bólu pooperacyjnego. Podczas gdy pacjenci otrzymywali pompę przeciwbólową oprócz standardowych doustnych / domięśniowych leków przeciwbólowych, 10 pacjentów otrzymywało tylko standardowe doustne i domięśniowe leki przeciwbólowe. Następnie wszystkich 20 pacjentów poproszono o dokończenie oceny dyskomfortu i bólu pooperacyjnego. Wyniki wskazują na znaczne zmniejszenie bólu pooperacyjnego przy zastosowaniu ambulatoryjnej pompy przeciwbólowej. Prostota instalacji i obsługi pompy oraz uzyskane korzyści, w tym wczesne poruszanie się i mniejszy ból, a także zmniejszone zapotrzebowanie na leki odurzające i ich siła, skłaniają autorów do przekonania, że ​​wdrożenie tej technologii kontroli bólu wkrótce stanie się powszechne w ich specjalności. Badanie wskazuje, że pacjenci wymagają mniejszej sedacji i szybciej wstają z łóżka dzięki temu urządzeniu, co zmniejsza częstość występowania zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej i uzależnienia od narkotyków.